خاموش

 

سبز ها را لگد مال کردند

             صدا را در گلویمان بستند

سبزه را با شمع خاموش کردند

        و باید خاموش ماند

   این است.......................................

پیوست:کات

                                     

                        

/ 54 نظر / 11 بازدید
نمایش نظرات قبلی
هیرودیا

قلبونت برم من با این پست خوچگلت. به روزم.

امین

سلام خسته نباشید درپناه حق[گل]

رضا (عشق من شبنم)

می سوزد از خیال تو باغ جوانی ام رحمي ! که مُردم ای نفست زندگانی ام در سینه دارم از غم عشق تو داغ ها آبی بریز بر دل آتشفشانی ام روحم کبوتری است پر و بالش از خیال ای از تو هر خیال ! کجا می گشانی ام؟ تا یک نفس به حال دل خسته بنگری عمری است بیقرار تبی ناگهانی ام! بیچاره عاشقی که ندارد نشانه ای از یار غار خویش و من آن بی نشانی ام ای جان جان! به ساعت دیدارمان قسم دیوانه ی مکاشفه ای آنچنانی ام! گیرم که محرم غم عشق تو نیستم این شرط لطف نیست که از دربرانی ام لطف تو شامل قلم طبع من شده است ور نه لباس لفظ نپوشد معانی ام یارا ! رهین عشق توام تا که می کشی دست نوازشی به سر ناتوانی ام[گل]

سبز ها مهم نیست که لگدمال شدند. مهم این است که سبزه ها لگدمال نشدند. انتخابات سوخت و سوز داره عزیزم

موسیو

سبز ها مهم نیست که لگدمال شدند. مهم این است که سبزه ها لگدمال نشدند. انتخابات سوخت و سوز داره عزیزم