بگذار و برو

از ر فتن تو شاد شدم ٬ اما ساعتی بعد د و با ره پيش من باز گشتی ٬ به اميد آنکه شا يد لبخند ی به رويت بزنم و بگويم از رفتار خو د پشيمانم و از تو معذ رت بخواهم وقتی د يد ی تغيير ی در تصميم  من ر خ  نداده ٬ خيلی ناراحت و عصبانی شدی گوشی تلفن را بر  داشتی و به کسی تلفن کردی ٬  می خو ا ستی  حس حسا د ت منو بر انگيزی ٬ اما هر جه تلاش بيشتری کردی کمتر مو فق شد ی  ٬  چون مقا و مت و خود دا ری من بيشتر از آن بو د که فکر می کر دی .

کسی نبو د م که دلم بلر زد ٬ اما تو باز هم با اميد بيهو ده ای می کو شيدی که محبت و عشق از دست رفته ات را به دست آ و ر ی ٬ ولی وقتی آ خرين تير اميدت به سنگ خورد و از پيش من رفتی ٬ تنها توا نستی چند نا مه که در آن با  کلمات بيهوده  بازی کر ده بودی  تا شايد از آن راه فريبم دهی و باز مدتی تنها و آ واره ام کنی ٬    بنو يسی . اينک نا مه ات را با يک جمله کوتاه جواب می دهم.

برا ی هميشه مرا به حال خو د بگذار و برو........................

/ 51 نظر / 11 بازدید
نمایش نظرات قبلی
mir

سلام ......... ممنون که با مايی ......... باز هم شادم کن .......

خدا كو؟

سلام. اميدوارم که هر چه زودتر غم و خستگی از وجود مبارک شما زدوده بشه. موفق باشيد.

خانوم معلم

سلام نازنين جان خوشحالم با شما و وبلاگت آشنا شدم...........اميدوارم روزگار هميشه بر وفق مرادت باشه

نيماي دورازديار

سلام مهربون، باز هم ممنونم از حضور سبز و گرمتون . گفته بودم که دوباره برميگردم و الان اومدم که بگم درسته همه ما اين حق رو داريم که از تقصيرات و کوتاهيهای ديگران در مورد خودمون نگذريم و حتی به انحاء مقتضی اونها رو متوجه رفتار ناپسندشون بکنيم اما بايد دقت کنيم تاثيری که از اين به اصطلاح قصاص ما متوجه خودمون ميشه باعث نشه آسيب بيشتری به خودمون برسه. خلاصه اش اينکه بعضی جاها با بی اهميتی به يک فرد يا يک رفتار خاص و فراموشی اون و يا حتی گاها بخشيدنش می توانيم فکر آرامتری داشته باشيم و شايد به اين حق نيازمندتر باشيم. فراموش نکنيم رنج غير قابل اجتناب است ولي رنج کشيدن اختياري است..... موفق باشيد

Rita

سلام.ممنون که پیشمون میاید...

Rita

متن خیلی جالب و قشنگی بود...ولی امیدوارم که خیلی زود اون شور و حیات گذشته رو بدست بیارید....خوش باشید و موفق...داشت یادم می رفت بروزم...

jeyran

من به همه اين نتيجه رو ميگم ... ولی همه ميرن دنبالش تا آخر که اينطوری بشه !

عسل

سلام. باز هم مثل هميشه خوب نوشتی ديگر اين احساس را رها کن قرار نيست برای هميشه از چيزی که تو را ميرنجاند بنويسی

Milad

::تو شوخی شوخی خنديدی ومن جدی جدی عاشق شدم :: شايد اگه جدی جدی مي خنديدی عاشق نميشدم به عبارت دگه اگه می خواستی که عاشق بشم ، نمیشدم:: موفق ، سبز و برقرار باشی