به دنبال خدا نگرد

 

خدا در بیابان های خالی از انسان نیست

خدا در جاده های تنهای بی انتها نیست

خدا آن جا نیست به دنباش نگرد

خدا در نگاه منتظر کسی است که به دنبال خبری از توست

در قلبی ست که برای تو می تپد

خدا در لبخندی است که با نگاه مهربان تو جان تازه می گیرد

خدا آنجاست...........

خدا در خانه ای است که تنهایی در آن جا نیست

این قدر نگرد!!!!!!!!!

خدا آن جاست که زندگی می کنی و زندگی می بخشی

آن جاست که عهد می بندی و عمل می کنی

خدا نزدیک تر از آن است که فکر می کنیم

                                                    نام نویسنده؟

تکه هایی از نوشته های کتابی است که فراموش کرده ام نویسنده ی آن کیست

 

/ 32 نظر / 28 بازدید
نمایش نظرات قبلی
زیتون

روان شناسی مرد گردشگری وبیرون ازخانه است ولی زن بیتوته وداخل خانه زن اگربه مسافرت هم برود ازاین خانه به ان خانه رابرای راحتی وعریان بودن برمیگزیند میل به بیرون نداردوپوشیدگی کامل مخالف فطرت اوست.لذا برای امنیت کاملش نیازبه بیت دارد نه بوستان

ويسپوران

مي بينم كه نت رو طلاق دادي و ديگه نميايي به فقير فقرا سر بزني [قهر][زبان]

مهدی

کجائی؟

داداشي محمد

سلام... بازهم آرزوي باراني نوشته از: مادر تقديم به مادر عزيزم مادر عزيزم تو بودي كه به من اموختي با عشق زيستن را و به من ياد دادي محبت كردن را درياي محبتم را نثار وجودت مي كنم ....... منتظرم