آواز پر جبرئیل

اینجا نازنین می نویسد.

ترسناک‌ند رابطه‌هایی که بخاطر فرار از تنهایی شکل می‌گیرند!رابطه‌هایی که آخرش چی...زی نمی‌ماند بجز تنهایی‌ای عمیق‌ترو یک مشت حسِ آزار ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 48 بازدید
دی 90
1 پست
آبان 90
1 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
2 پست
آذر 88
1 پست
مهر 88
3 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
1 پست
شهریور 87
1 پست
تیر 87
1 پست
خرداد 87
1 پست
اسفند 86
1 پست
دی 86
1 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
1 پست
مهر 86
4 پست
شهریور 86
2 پست
مرداد 86
2 پست
تیر 86
2 پست
خرداد 86
2 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
2 پست
دی 85
4 پست
آذر 85
3 پست
آبان 85
3 پست
مهر 85
1 پست
شهریور 85
2 پست
مرداد 85
1 پست
تیر 85
4 پست
خرداد 85
4 پست
اسفند 84
4 پست
بهمن 84
13 پست