آواز پر جبرئیل

اینجا نازنین می نویسد.

 
 
نویسنده : نازنین - ساعت ۳:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸٥
 

ای و ا ی بر آ ن د ل که در ا و سو ز ی نيست

                                   سو د ا ز د ه مهر دل افر و ز ی نيست

ر و ز ی که تو بی عشق به سر خو ا هی بر د

                                  ضا يعتر ا ز آ نر و ز تر ا ر و ز ی نيست


 
comment نظرات ()