آواز پر جبرئیل

اینجا نازنین می نویسد.

 
 
نویسنده : نازنین - ساعت ۱:٤٦ ‎ق.ظ روز ٢٧ فروردین ۱۳۸٥
 

تمنا

مگذار ٬بر ای پناه از خطر دعا کنم ؟

بگذار ٬ د ر مقا بل خطر بی ترس و بی هر ا س با شم !

مگذار ٬ چا ره ها ی ر نج را جستجو کنم.

بگذار ٬ دلی تمنا کنم که بر رنج فا يق آيد !

مگذار ٬ که در ر ز مگا ه زندگی هم پيما نها را بطلبم !

بگذار ٬ بر نيروی خويش متکی باشم !

مگذار ٬ که د ر اضطراب ترسنا ک نجا ت را آ ر ز و کنم !

بگذار ٬ تمنای و حصو ل آ ز ا د ی را دا شته باشم !

مگذار ٬ بز دل بو د ه برکت تو را فقط در کام رو ا يی بد ا نم!

بگذار٬ احسا س دست رحيمت را د ر نا کا می ها نيز د ر ک کنم .

 


 
comment نظرات ()