آواز پر جبرئیل

اینجا نازنین می نویسد.

 
تو پاره ای از خدایی
نویسنده : نازنین - ساعت ۱:٢٠ ‎ب.ظ روز ٢٦ دی ۱۳۸۸
 

تو پاره ای از خدایی ...
تو فرا تر از جسمت و فراتر از ذهنت، ... آگاهی هستی و آگاهی تو اصل توست. خود حقیقی توست. خود متعالی توست 1. توی لایتناهی است ...
و مقدس است.
آگاهی تو پاره ای از آگاهی همه جهان است ... پاره ای از خداست ... خود خداست. مثل قطره ای از دریا، که پاره ای از دریاست ... خود
. دریاست 2
تو پاره ای از خدایی ... و من هم ... و او که کنار تو نشسته است ... و او که آن سوی دنیاست ... و کهکشانی که آن سوی کیهان ...
و تو پاره ای از من هستی ... و من پاره ای از تو ... مثل دو قطره از دریا که هردو دریا هستند. یکی هستند.
جایگاهی را ارج می نهیم و گرامی می داریم که من و تو یکی هستیم ... و خدا ...
برای سه روز آینده:
• فقط برای سه روز با همه هستی یکی شو. همه هستی را پاره ای از وجود خودت ببین.
• فقط برای سه روز خودت را و همه را گرامی بدار، چون پاره ای از خودت، چون قلبت، چون پاره ای از خداوند.
• فقط برای سه روز با هر موجودی که روبرو می شوی این جمله را در ذن تکرار کن: او پاره ای از من است، پاره ای از خداست. و ببین
که عشق بی قید و شرط چگونه در وجود تو جاری می شود.

• با بیان این نکته برای اطرافیان، آن را در ذهن خود پایدار کن و بخشنده شو تا طبیعت در تو جاری شود......   

دنلود شده از سایت کتاب فارسی1


 
comment نظرات ()
 
 
پر معنا هر چند کوتاه
نویسنده : نازنین - ساعت ۱٠:۱٩ ‎ب.ظ روز ٢٢ دی ۱۳۸۸
 

بیشتر وقت ها با این که وقت دارم اما حس نوشتن ندارم دوست دارم بنویسم اما .........با این حال چند روزی هست که مطالب زیبایی  از سایتی دانلود کردم و دوست دارم این جا بنویسم و می نویسم چون این مطالب وافعا برای من مفید بودند

مهم این نیست که قشنگ باشی ! قشنگ این است که مهم باشی حتی برای یک نفر

مهم نیست شیر باشی یا آهو مهم این است که با تمام توان شروع به دویدن کنی

کوچک باش و عاشق که عشق آئین بزرگ کردنت را می داند.

بگذار عشق خاصیت تو باشد نه رابطه ی خاص تو با کسی

 


 
comment نظرات ()